Taloyhtiöt - Oulun Kosteustutkimus Oy

Taloyhtiöt

Kosteusmittaus

Palvelemme kaiken kokoisia taloyhtiöitä osaavasti ja monipuolisesti – asiantuntemuksella ja yli 20 vuoden kokemuksella. Käytössämme on aina alan uusin tieto, ammattitaito ja laitteisto. Peruspalveluidemme lisäksi tarjoamme erityisesti taloyhtiöiden tarpeeseen räätälöityjä kustannustehokkaita tarkastuspaketteja. Pirauta p. 041 730 5405 tai laita sähköpostia okt@oulunkosteustutkimus.fi, niin jutellaan lisää!

Saneeraukset

Kauttamme on saatavilla ammattitaitoista ja kattavaa saneerauspalvelua kaikkiin taloyhtiöiden tarpeisiin: vesivahinkokorjaukset, kosteusvauriokorjaukset, kylpyhuoneremontit, huoneistoremontit, sisäilmakorjaukset sekä kaikenlaiset pienemmät korjaus- ja asennustyöt.

Asentajillamme on Rakenteiden veden eristäjän ja tiivistäjän henkilösertifikaatti.

Tarkastuspaketit taloyhtiöille

Kylpyhuonekierrokset

Räätälöimme kylpyhuonetarkastukset taloyhtiökohtaisesti. Voimme mm. tarkastaa vesieristeen liittymisen lattiakaivoihin, tehdä lattioiden ja seinien pintakosteusmittauksen, tarkastaa silmämääräisesti vesikalusteet, putki- ja viemäriliitännät, laattasaumat ja silikonisaumat sekä tarkastaa esim. ”kopotestillä”, ovatko laatat kiinni alustassa.

Muiden huonetilojen tarkastukset

Tarkastuksessa käydään läpi vesipisteet, hajulukot, kodinkoneet sekä putki- ja viemäriliitännät.

Takuutarkastukset

  • Kylpyhuoneet, saunat ja kodinhoitohuoneet: Tarkastamme lattiakallistukset, mahdollisten putkien kannatukset ja vesieristeen liittymisen lattiakaivoihin. Teemme lattioiden ja seinien pintakosteusmittauksen. Tarkastamme esim. ”kopotestillä”, ovatko laatat kiinni alustassa. Tarkastamme silmämääräisesti vesikalusteet ja putkitukset sekä laattasaumat ja silikonisaumat. Tarkastamme silmämääräisesti myös puuosat.
  • WC-tilat: Tarkastamme esim. ”kopotestillä”, ovatko laatat kiinni alustassa. Tarkastamme silmämääräisesti laatta- ja silikonisaumat, vesikalusteet ja putkitukset.
  • Keittiöt: Tarkastamme, että vuotokaukalot on toteutettu rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla. Tarkastamme silmämääräisesti vesikalusteiden ja kodinkoneiden toimivuuden sekä sen, näkyykö esim. allaskaapissa merkkejä vuodoista.
  • Tekniset tilat: Tarkastamme mahdolliset merkit vuodoista.
  • Huoneistojen muut tilat, joita ei ole mainittu: Tarkastamme silmämääräisesti mahdolliset talon liikkumisesta aiheutuneet painumat ja halkeamat seinä-, lattia-, ja kattopinnoista.
  • Yläpohjat: Tarkastamme huoneistojen välisen palo-osastoinnin toteutuksen. Samassa yhteydessä tarkastelun kohteena ovat yläpohjan eristykset (sisältäen LVI-tekniikan), höyrynsulku, tuuletusraot sekä mahdollinen kulkusiltojen puuttuminen.
  • Ulkoseinät, ovet ja ikkunat: Tarkastamme ilma- ja lämpövuodot esim. lämpökameralla. Tarkastamme vesikatteen kunnon ja vesikatolta LVIS-tekniikan läpivientien toteutuksen.
  • Lämmönjakohuone/pääkeskus: Tarkastamme mahdolliset vuodot sekä LVIS-laitteiden toiminnan.
  • Piha: Tarkastamme mahdolliset painumat ja halkeamat pinnoitetuilta alueilta. Silmämääräisesti tarkastamme perusmuurien ja ulkoverhouslautojen kunnon.

Vesivahinkojen hoito

Jos taloyhtiössä sattuu vesivahinko, me autamme – ripeästä ensiavusta kuivaukseen sekä vahinko- ja kosteuskartoitukseen. Akuutteja tilanteita varten käytössämme on Hälykärry, jonka ansiosta pääsemme kartoittamaan vahingon ja rajaamaan sen laajenemisen nopeasti. Lue lisää Vesivahinkoihin liittyvistä monipuolisista palveluistamme.

Vuodonhaku

Asiantuntijamme paikallistavat putkistovuodot tarkasti erityyppisillä vuodonpaikannuslaitteilla.

Rakenteiden kuivaus

Rakenteiden kuivauksessa käytössämme on monipuolinen kalusto. Seuraamme kuivauksen etenemistä välimittauksilla, ja tarvittaessa rakenteet myös desinfioidaan. Varmistamme lopputuloksen porareikä- tai näytepalamittauksilla, jolloin saadaan rakenteen viralliset kosteusarvot. Oulun Kosteustutkimus toimittaa kaikista kuivauksista loppumittausraportin.

Sisäilma- ja kuntotutkimukset

Jos taloyhtiönne asuntojen sisäilman laatu epäilyttää tai aiheuttaa jo oireita asukkaissa, on asia syytä tutkia ja hoitaa kuntoon viivyttelemättä. Sisäilmaongelmien syitä voivat olla esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmat, mikrobivauriot, kuidut ja kemialliset epäpuhtaudet.

Aloitamme tutkimukset yleensä tutustumalla kohteeseen, sen historiaan ja asiakirjoihin. Tämän jälkeen selvitämme rakennuksessa vallitsevat olosuhteet: lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus, paine-ero ja rakennuksen tiiviys. Tiiviystarkasteluun voidaan käyttää ilmatiiviyslaitteistoa, merkkiainetutkimusta, lämpökameraa ja merkkisavua. Sisäilman laatua tutkimme tarvittaessa myös ilmanäyttein, mitä varten käytössämme on Andersen-keräin ja VOC-pumppu. Tutkijallamme on Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatti.

Mikrobitutkimukset ovat tyypillisesti osa kuntotutkimusta ja niiden tavoitteena on arvioida rakenteiden kuntoa ja sen vaikutusta sisäilmaan. Suoritamme mikrobitutkimukset asiantuntevasti ja voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Mikrobinäytteiden analysoinnissa käyttämämme tutkimuslaboratoriot täyttävät terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annettujen asetusten (545/2015) ja säännösten mukaiset vaatimukset.

Tutkimuksen perusteella laadimme raportin ja suosittelemme tarvittavia toimenpiteitä. Kauttamme on saatavilla myös ammattitaitoista saneerauspalvelua sisäilmaongelmien poistamiseksi. Asentajillamme on Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta. Se antaa luotettavaa tietoa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavista lämpö- ja ilmavuodoista, jotka lisäävät energian kulutusta ja heikentävät asumisviihtyvyyttä. Lämpökuvauksella voidaan myös paikantaa sähkölaitteiden ja koneiden vikakohdat, rakenteiden sisäiset putkivuodot ja lattialämmitys.

Oulun Kosteustutkimus on Pohjois-Suomen edelläkävijä lämpökuvauksissa. Käytössämme on alan uusinta tekniikkaa edustava lämpökamera sekä tietotekniikkaan perustuva lämpökuvien analysointi ja raportointi. Henkilöstöllämme on Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestia on Suomessa käytetty rakentamisessa vuosina 1910–1994. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, onko kiinteistössä ja sen teknisissä järjestelmissä materiaaleja, jotka sisältävä terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet siten, etteivät ne vaaranna korjausta suorittavien henkilöiden tai asukkaiden terveyttä. Puutteellisesti suoritetulla haitta-ainekartoituksella ja väärin toteutetuilla korjaustoimenpiteillä voidaan aiheuttaa vakavia haittoja kiinteistölle ja sen käyttäjille.

Henkilöstöllämme on Asbesti- ja haitta-ainekartoitusten henkilösertifikaatti.

Merkkiainetutkimukset

Merkkiainetutkimuksia voidaan käyttää ilmavuotojen ja rakenteiden tiiviyden toteamiseen, tiiviyskorjausten laadunvarmistukseen, hajujen kulkureittien selvittämiseen ja putkistovuotojen paikallistamiseen. Merkkiaineena käytämme typen ja vedyn seosta tai muita sopivia kaasuja.

Tiiviysmittaukset

Rakennusten tiiviyden mittaamisella varmistetaan rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä rakennuksen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys.

Lämpimän sisäilman sisältämä kosteus voi kondensoitua kylmiin rakenteisiin ilmavuotokohdissa. Tästä seuraa kosteus- ja mikrobivaurioriski. Kun rakennuksen ilmatiiviys on hyvä, sisällä oleva kosteus ei pääse rakenteisiin. Ilmatiiviissä rakennuksessa ei ole vedontunnetta ja sen sisäilma on terveellinen ja puhdas. Ilmatiivis rakennus myös kuluttaa vähemmän energiaa.

Tiiviysmittaus tarkoittaa rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvun määrittämistä 50 pa paine-erossa. Paine-ero tehdään painekokeella, jonka aikana rakennus ali- tai ylipaineistetaan ilmanpitävyyden tutkimiseksi.

Käytössämme on Retrotec:n tiiviysmittauslaitteisto. Laitteistomme käyttöalue on 6 – 24 636 m2/h. Tämä mahdollistaa tiiviysmittauksen pienistä osakehuoneistoista aina kokonaisiin kerrostaloihin asti. Henkilöstöllämme on Rakennusten tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatti.

Viemärikuvaukset

Viemärikameralla pystytään paikantamaan ongelmakohdat viemärissä ja vahinkojen syyt. Kameralla voidaan kuvata joko videokuvaa tai yksittäisiä still-kuvia. Kuvat lähetetään kameralta tabletille wifi-yhteydellä.