Rakennusliikkeet - Oulun Kosteustutkimus Oy

Rakennusliikkeet

Lämpökuvaus

Oulun Kosteustutkimus on rakennusliikkeiden luottokumppani pitkällä ja monipuolisella kokemuksella haastavistakin kohteista. Pystymme tarjoamaan kaikki uudisrakentamiseen liittyvät palvelut: kosteusmittaukset, kosteuden hallinta, kuivaukset ja lämmitykset, tiiviysmittaukset, pölynhallinta ja lämpökamerakuvaukset. Käytössämme on aina alan uusin tieto, ammattitaito ja laitteisto. Pirauta p. 041 730 5405 tai laita sähköpostia okt@oulunkosteustutkimus.fi, niin jutellaan lisää!

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallintapalveluihimme kuuluvat kuivaukset, seurantajärjestelmät, kosteusmittaukset ja mittaussuunnitelmat. Palvelukokonaisuus räätälöidään työmaakohtaisesti. Käytämme kosteudenhallintaan useaa eri järjestelmää ja voimme seurata työmaan puolesta olosuhteita ja rakenteiden kuivumista myös etänä. Henkilökuntamme toimii työmaan kosteuskoordinaattorin oikeana kätenä.

Selvitämme rakenteen kosteuspitoisuuden suhteellisena kosteutena (RH%) rt-kortiston (RT-14-10984) ohjeiden mukaisesti. Rakennustyön aikana tulee varmistua ennen pinnoittamista, että rakenteet ovat kuivuneet riittävästi ennen pinnoitustöihin ryhtymistä.

Betonilattian kosteusmittaus suoritetaan joko porareikämittauksella tai näytepalamenetelmällä. Porareikämittauksessa rakenteeseen porataan määriteltyyn syvyyteen riittävä määrä reikiä, jotka puhdistetaan, putkitetaan ja tulpataan huolellisesti. Reikien annetaan tasaantua n. kolme vuorokautta, minkä jälkeen rei’istä mitataan rakenteen kosteusprosentti ja lämpötila. Näytepalamenetelmässä betonilaatasta otetaan koeputkeen näytepalasia, jotka mitataan tasaantumisajan jälkeen. Rakenteen kosteus saadaan selville nopeasti, eivätkä mittauspaikan olosuhteet vaikuta mittaustuloksiin.

Mittalaitteistomme on alan uusimpia mittalaitteita. Suoritamme mittapäiden kalibroinnin noin 3 kk:n välein ja tarkistuksen jokaisen mittauksen yhteydessä.

Rakennuksen tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviyden mittaamisella varmistetaan rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä rakennuksen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys.

Lämpimän sisäilman sisältämä kosteus voi kondensoitua kylmiin rakenteisiin ilmavuotokohdissa. Tästä seuraa kosteus- ja mikrobivaurioriski. Kun rakennuksen ilmatiiviys on hyvä, sisällä oleva kosteus ei pääse rakenteisiin. Ilmatiiviissä rakennuksessa ei ole vedontunnetta ja sen sisäilma on terveellinen ja puhdas. Ilmatiivis rakennus myös kuluttaa vähemmän energiaa.

Tiiviysmittaus tarkoittaa rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvun määrittämistä 50 pa paine-erossa. Paine-ero tehdään painekokeella, jonka aikana rakennus ali- tai ylipaineistetaan ilmanpitävyyden tutkimiseksi.

Käytössämme on Retrotec:n tiiviysmittauslaitteisto. Laitteistomme käyttöalue on 6 – 24 636 m2/h. Tämä mahdollistaa tiiviysmittauksen pienistä osakehuoneistoista aina kokonaisiin kerrostaloihin asti. Henkilöstöllämme on Rakennusten tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatti.

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta. Se antaa luotettavaa tietoa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavista lämpö- ja ilmavuodoista, jotka lisäävät energian kulutusta ja heikentävät asumisviihtyvyyttä.

Lämpökuvausta voidaan käyttää myös osana uuden kiinteistön laadunvalvontaa, jolla varmistetaan asuntotuotannon korkea laatu.

Oulun Kosteustutkimus on Pohjois-Suomen edelläkävijä lämpökuvauksissa. Aloitimme lämpökuvauksen vuonna 1998 ns. typpikameralla, ja vuonna 2000 siirryimme Oulussa ensimmäisenä matriisikameraan. Päivitämme kalustoamme säännöllisesti. Uusimmalla kamerallamme voidaan suorittaa lämpökuvauksia jopa 10–15 asteen lämpötilaeroissa. Erottelukyky on alle 0,03 celsiusta. Käytössämme on tietotekniikkaan perustuva lämpökuvien analysointi ja raportointi.

Henkilöstöllämme on Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti.

Työmaa-aikaiset vesivahingot

Jos työmaalla sattuu vesivahinko, me autamme – ripeästä ensiavusta kuivaukseen sekä vahinko- ja kosteuskartoitukseen. Akuutteja tilanteita varten käytössämme on Hälykärry, jonka ansiosta pääsemme kartoittamaan vahingon ja rajaamaan sen laajenemisen nopeasti. Lue lisää Vesivahinkoihin liittyvistä monipuolisista palveluistamme.