Omakotirakentajat - Oulun Kosteustutkimus Oy

Omakotirakentajat

Saumaaminen

Palvelemme omakotirakentajia joustavasti ja monipuolisesti – asiantuntemuksella ja yli 20 vuoden kokemuksella. Käytössämme on aina alan uusin tieto, ammattitaito ja laitteisto. Pirauta p. 041 730 5405 tai laita sähköpostia okt@oulunkosteustutkimus.fi, niin jutellaan lisää!

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallintapalveluihimme kuuluvat kuivaukset, seurantajärjestelmät, kosteusmittaukset ja mittaussuunnitelmat. Käytämme kosteudenhallintaan useaa eri järjestelmää ja voimme seurata olosuhteita ja rakenteiden kuivumista etänä. Tarjoamme rakennustyömaallesi sopivan kokonaisuuden kiinteällä hinnalla.

Selvitämme rakenteen kosteuspitoisuuden suhteellisena kosteutena (RH%) rt-kortiston (RT-14-10984) ohjeiden mukaisesti. Rakennustyön tai vesivahingon jälkeisen korjaustyön aikana tulee varmistua ennen lattioiden pinnoittamista, että betonilaatta on kuivunut riittävästi ennen pinnoitustöihin ryhtymistä.

Betonilattian kosteusmittaus suoritetaan joko porareikämittauksella tai näytepalamenetelmällä. Porareikämittauksessa rakenteeseen porataan määriteltyyn syvyyteen riittävä määrä reikiä, jotka puhdistetaan, putkitetaan ja tulpataan huolellisesti. Reikien annetaan tasaantua n. kolme vuorokautta, jonka jälkeen rei’istä mitataan rakenteen kosteusprosentti ja lämpötila. Näytepalamenetelmässä betonilaatasta otetaan koeputkeen näytepalasia, jotka mitataan tasaantumisajan jälkeen. Rakenteen kosteus saadaan selville nopeasti, eivätkä mittauspaikan olosuhteet vaikuta mittaustuloksiin.

Mittalaitteistomme on Vaisalan uusimpia mittalaitteita, käytössämme on Vaisala HMP40S-mittapäät ja HM40-näyttölaite. Suoritamme mittapäiden kalibroinnin noin 3 kk:n välein ja tarkistuksen jokaisen mittauksen yhteydessä.


Oletko omakotitalorakentaja? Suunnitteletko omakotitalon rakentamista?
Olisitko kiinnostunut omakotitalorakentajalle suunnatusta palvelupaketista?


Rakenteiden kuivaus

Rakenteiden kuivauksessa käytössämme on monipuolinen kalusto. Seuraamme kuivauksen etenemistä välimittauksilla, ja tarvittaessa rakenteet myös desinfioidaan. Varmistamme lopputuloksen porareikä- tai näytepalamittauksilla, jolloin saadaan rakenteen viralliset kosteusarvot. Oulun Kosteustutkimus toimittaa kaikista kuivauksista loppumittausraportin.

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta. Se antaa luotettavaa tietoa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavista lämpö- ja ilmavuodoista, jotka lisäävät energian kulutusta ja heikentävät asumisviihtyvyyttä. Lämpökuvauksella voidaan myös paikantaa sähkölaitteiden ja koneiden vikakohdat, rakenteiden sisäiset putkivuodot ja lattialämmitys. Lämpökuvausta on hyvä käyttää osana uuden uuden talon laadunvalvontaa.

Oulun Kosteustutkimus on Pohjois-Suomen edelläkävijä lämpökuvauksissa. Uusimmalla kamerallamme voidaan suorittaa lämpökuvauksia jopa 10–15 asteen lämpötilaeroissa. Erottelukyky on alle 0,03 celsiusta. Käytössämme on tietotekniikkaan perustuva lämpökuvien analysointi ja raportointi.

Henkilöstöllämme on Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti.

Tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviyden mittaamisella varmistetaan rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä rakennuksen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys.

Lämpimän sisäilman sisältämä kosteus voi kondensoitua kylmiin rakenteisiin ilmavuotokohdissa. Tästä seuraa kosteus- ja mikrobivaurioriski. Kun rakennuksen ilmatiiviys on hyvä, sisällä oleva kosteus ei pääse seinä-, lattia- ja kattorakenteeseen. Ilmatiiviissä rakennuksessa ei ole vedontunnetta ja sen sisäilma on terveellinen ja puhdas. Ilmatiivis koti myös kuluttaa vähemmän energiaa.

Tiiviysmittaus tarkoittaa rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvun määrittämistä 50 pa paine-erossa. Paine-ero tehdään painekokeella, jonka aikana rakennus ali- tai ylipaineistetaan ilmanpitävyyden tutkimiseksi.

Henkilöstöllämme on Rakennusten tiiviysmittaajan sertifikaatti, ja käytössämme on Retrotec:n tiiviysmittauslaitteisto.