OKT Kosteustutkimus | Helsinki ja pääkaupunkiseutu

OKT Kosteustutkimus | Helsinki ja pääkaupunkiseutu

OKT Kosteustutkimus | Helsinki ja pääkaupunkiseutu

OKT Kosteustutkimus hoitaa kuntotutkimukset sekä kosteuskartoitukset nyt myös Uudellamaalla. OKT palvelee Helsingissä sekä pääkaupunkiseudulla kaikenkokoisia taloyhtiöitä, isännöintitoimistoja sekä asunnon ostajia ja myyjiä. Tarvittaessa avustamme myös vakuutusyhtiöitä. Hoidamme puolueettomasti kaikki asuntojen hyvinvointia edistävät palvelut. Saat meiltä nopeasti kunto- ja kosteuskartoitukset. Selvitämme tarvittaessa asunnon puutteet, viat sekä riskit. Peruspalveluidemme lisäksi tarjoamme tarpeen mukaan räätälöityjä kustannustehokkaita tarkastuspaketteja monenlaisiin tarpeisiin niin taloyhtiöille, isännöitsijöille kuin asuntokauppaa varten. Esimerkiksi vesivahingon sattuessa, sisäilmaan liittyvissä muutoksissa sekä parannustöiden yhteydessä mukana kannattaa olla asiantuntija, joka varmistaa teknisten muutosten asianmukaisuuden sekä laadun.

OKT Kosteustutkimus tekee pääkaupunkiseudulla mm.

  • Rakennustekniset kuntoarviot ja kuntotutkimukset
  • Kosteuskartoitukset
  • Märkätilojen kunto- ja kosteuskartoitukset
  • Valvontatyöt huoneistoremonteissa
  • Asuntokaupan kosteusmittaus ja kuntotarkastus
  • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

OKT:n palvelut isännöitsijöille ja taloyhtiöille

OKT Kosteustutkimus tarjoaa Helsingin ja pääkaupunkiseudun taloyhtiöille tarkastuspaketteja, jotka sisältävät mm. kylpyhuonekierrokset tai sovittujen huonetilojen kuntotarkastukset. Kylpyhuonekierroksilla voimme tarkistaa vesieristeiden kunnon ja liitännät, tehdä pintakosteusmittauksia sekä tarkistaa laatta- ja silikonisaumat. Lisäksi voimme tarkastaa myös vesipisteet, hajulukot, kodinkoneiden liitännät sekä muut putki- ja viemäriliitännät. Jos taloyhtiössä on syntynyt pelko turhasta energiankulutuksesta, voimme selvittää tarvittaessa myös sen lämpökuvauksella. Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta. Se antaa luotettavaa tietoa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavista lämpö- ja ilmavuodoista, jotka lisäävät energian kulutusta ja heikentävät asumisviihtyvyyttä. 

OKT Kosteustutkimus tekee myös valvontatöitä huoneistoremontteissa. Kun asuntoja remontoidaan, remonttien yhteydessä on hyvä tehdä laadunvalvontaa, että suurimmilta ongelmilta vältytään. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, onko kiinteistössä ja sen teknisissä järjestelmissä materiaaleja, jotka sisältävä terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet siten, etteivät ne vaaranna korjausta suorittavien henkilöiden tai asukkaiden terveyttä. 

Mitä taloyhtiötä koskevat kylpyhuonekierrokset sisältävät? 

Räätälöimme kylpyhuonetarkastukset taloyhtiökohtaisesti. Voimme mm. tarkastaa vesieristeen liittymisen lattiakaivoihin, tehdä lattioiden ja seinien pintakosteusmittauksen, tarkastaa silmämääräisesti vesikalusteet, putki- ja viemäriliitännät, laattasaumat ja silikonisaumat sekä tarkastaa esim. ”kopotestillä”, ovatko laatat kiinni alustassa. Jos taloyhtiössä on pelko vuodoista, paikallistamme tarvittaessa mahdolliset putkistovuodot tarkasti erityyppisillä vuodonpaikannuslaitteilla. 

Miten sisäilma- ja kuntotutkimukset tehdään?

Jos taloyhtiönne asuntojen sisäilman laatu epäilyttää tai aiheuttaa jo oireita asukkaissa, on asia syytä tutkia ja hoitaa kuntoon viivyttelemättä. Sisäilmaongelmien syitä voivat olla esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmat, mikrobivauriot, kuidut ja kemialliset epäpuhtaudet.

Aloitamme tutkimukset yleensä tutustumalla kohteeseen, sen historiaan sekä asiakirjoihin. Tämän jälkeen selvitämme rakennuksessa vallitsevat olosuhteet: lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus, paine-ero ja rakennuksen tiiviys. Tiiviystarkasteluun voidaan käyttää ilmatiiviyslaitteistoa, merkkiainetutkimusta, lämpökameraa ja merkkisavua. Sisäilman laatua tutkimme tarvittaessa myös ilmanäyttein. Mikrobitutkimukset ovat tyypillisesti osa kuntotutkimusta ja niiden tavoitteena on arvioida rakenteiden kuntoa ja sen vaikutusta sisäilmaan. Suoritamme mikrobitutkimukset asiantuntevasti ja voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Tutkimuksen perusteella laadimme raportin ja suosittelemme tarvittavia toimenpiteitä.

OKT:n palvelut asuntokauppaa varten

OKT Kosteustutkimus tarjoaa puolueetonta palvelua asuntokaupan tueksi. Kosteusmittauksella ja kuntotarkastuksella saamme nopeasti selville asunnon rakenteellisen kestävyyden, turvallisuuden sekä asumiskelpoisuuden. Hoidamme kosteusmittaukset pintoja rikkomatta aistinvaraisesti sekä pintakosteusmittareilla. Kuntotarkastuksessa teemme perusteellisen selvityksen asunnon rakennetyypeistä ja rakenteiden kunnosta. Kaikista tarkastuksista saat OKT Kosteustutkimuksen asiantuntijalta selkeän raportin. Halutessasi hän voi käydä sen kanssasi läpi.

Miten asuntokaupan kosteusmittaus ja kuntotarkastus hoidetaan? 

Oulun Kosteustutkimuksen yhteyshenkilö Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on Markus Backman. Hän on rakennustekniikan insinööri, jolle on kertynyt kokemusta niin asuntojen remonttien valvontatöistä kuin asuntokauppamittauksista. Hän ymmärtää, mistä terveet rakenteet on tehty ja missä asuntojen riskit sijaitsevat. Häneltä saat luotettavasti tarvittavat kosteusmittaukset sekä kuntotarkastukset. 

Asuntokaupan kosteusmittaus tehdään pintakosteusmittareilla. Talotekniikan arvioimme näkyviltä osin sekä käyttäjältä saatavan informaation perusteella, myös asunnon iän huomioiden. Asuntokaupan kuntotarkastuksessa tuomme selkeästi ilmi rakennuksen tämänhetkisen kunnon sekä lähitulevaisuuden huolto- ja korjaustarpeet, joihin tuleva asunnon omistaja voi varautua. Kun teemme tarkastukset, käytämme In4mo-sovellusta, jolla saamme kirjallisen raportin tehtyä lähes valmiiksi paikan päällä..

Valitse OKT Kosteustutkimus Oy ja saat avuksesi luotettavan asiantuntijan
taloyhtiön sekä isännöitsijöiden teknisiin tarpeisiin sekä asuntokaupan tueksi.

Yhteyshenkilömme Helsingissä sekä pääkaupunkiseudulla:

Markus Backman
Rakennustekniikan insinööri

Puh. 040 585 0982
markus.backman@oulunkosteustutkimus.